Links

Informatie omtrent kinderopvang via Als Thuis:

Bewijs van registratie

Achtergrondinformatie Kinderopvang

Schoolvakanties Regio Noord

Opvoedkundig advies

Gastouders aangesloten bij ons bureau

Via deze link kunt u zien welke gastouders er aangesloten zijn bij ons bureau en kunt u de inspectierapporten per opvanglocatie inzien

 

Downloads

 Informatie:               

Samenvatting Pedagogisch Beleidplan

Informatie afhandeling klachten

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handleiding Meldcode

Privacy Verklaring